Web4U.cz - webhosting a serverhosting Předprodej akce
     Vážené kolegyně a kolegové,
 dalším nevyhnutným a logickým krokem ke zkvalitňování a zpřehlednění podmínek, ve kterých se, jako milovníci kempování a karavaningu, pohybujeme bylo založení nové a funkční asociace. Protože chceme, aby byla asociace otevřená široké veřejnosti i lidem a firmám z řad těch, kteří v oboru pracují, byla založena ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE KEMPINGU A KARAVANINGU, jejímž členem se může bezplatně stát každý, komu záleží na zlepšování podmínek pro naše koníčky a záliby v rámci cestování. Uvítáme mezi sebou rádi nejen jednotlivce, rodiny, kluby, spolky, obce, kempingy, živnostníky i společnosti, ale i organizace podporující cestovní ruch. Věříme, že jen společným úsilím se nám podaří zlepšovat služby, přenos informací a zároveň zkvalitňovat i zázemí, které potřebujeme stále ve větší míře.
  Nechceme být spolkem lidí složeným z pár spřátelených firem a kamarádů hrajícím si na vlastním pískovišti. Naše dveře jsou otevřené dokořán všem bez rozdílu. Nebudeme vám ani psát desatera nebo dvanáctera pravidel jak se chovat, protože spoléháme na zdravý rozum a správný úsudek.  Naše vize jsou založené na důvěře a svobodě, spolupráci a respektu.  Návrhy a připomínky všech členů budou brány v potaz a půjde - li o dobrou věc, rádi podpoříme každý dobrý nápad. 
  Přivítáme každého bez rozdílu hodnoty obytného auta nebo přívěsu, neboť  nás zajímá především ta hodnota lidská.  Jako členové asociace máte možnost čerpat výhodné bonusy a slevy, které budeme pravidelně přinášet. Rovněž můžete využívat aplikaci CARAVAN REVUE, ve které se budou důležité informace objevovat jako první.
  Těšíme se na spolupráci i na osobní setkání při různých příležitostech.